Praktische info over de inschrijving en de taaluitwisseling

  • Hoe inschrijven?
  • Wat is de uiterste inschrijvingsdatum voor een taaluitwisseling?
  • Hoe verloopt het eerste contact met het uitwisselingsgezin?
  • Kan er gestart worden met een uitwisseling van 1 dag?
  • Wie wordt als eerste uitgewisseld?
  • Hoe vaak mag er uitgewisseld worden?
  • Moeten de uitwisselingen in dezelfde vakantie plaatsvinden?
  • Mogen 2 kinderen uit eenzelfde gezin samen uitwisselen?
  • Zijn er behalve het inschrijvingsgeld van 50€ nog extra kosten?